Prelegent

Jarek Stefański

mElements (Grupa mBank)
Jarek Stefański

Jarek Stefański

mElements (Grupa mBank)

Od 10 lat buduję i rozwijam nowe produkty na styku finansów i technologii. W swojej karierze odpowiadałem za rozwój biznesu w regionie APAC, budowę ekosystemu usług dla klienta firmowego mBanku, rozwój kanałów digital dla klienta firmowego mBanku a od 4 lat odpowiadam za rozwój wewnętrznego Grupy "m" - zorientowanej wokół budowy produktów dla e-commerce oraz API banking spółki mElements.

Od 10 lat buduję i rozwijam nowe produkty na styku finansów i technologii. W swojej karierze odpowiadałem za rozwój biznesu w regionie APAC, budowę ekosystemu usług dla klienta firmowego mBanku, rozwój kanałów digital dla klienta firmowego mBanku a od 4 lat odpowiadam za rozwój wewnętrznego Grupy "m" - zorientowanej wokół budowy produktów dla e-commerce oraz API banking spółki mElements.

Konwersja w płatnościach e-commerce - deep dive

Czwartek 15/09 - 10:15 - KM22

Dogłębne pokazanie mechanizmów konwersji w płatnościach online: od mechanizmów na poziomie infrastruktury technicznej, poprzez specyfikę metod płatności / banków aż po czynniki behawioralne. Opowiedziane na podstawie danych o milionach transakcji i z perspektywy kuchni instytucji finansowej.