Prelegent

Andrzej Pawluczuk

Politechnika Białostocka
Andrzej Pawluczuk

Andrzej Pawluczuk

Politechnika Białostocka

Jestem adiunktem na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Realizuję projekty krajowe i międzynarodowe, z zarządzania i innych dziedzin, a do tego nieustannie doskonalę swoje kompetencje. Aktywnie uczestniczę w konferencjach, szkoleniach i stażach akademickich oraz w przedsiębiorstwach. Tę zdobytą praktyczną wiedzę używam głównie na uczelni, ale zdarza się że oceniam wnioski dotacyjne czy też wspieram merytorycznie i finansowo startupy. Od ponad 5 lat współorganizuję regionalny konkurs „Organizacja ucząca się” w województwie podlaskim.

Otwartość na wyzwania powoduje, że podejmuję się nowych projektów. EGD4Cities jest projektem edukacyjnym zrealizowanym w ramach funduszy Erasmus + wspólnie z partnerami z Bułgarii, Cypru, Grecji, Irlandii i Włoch. Współpracowaliśmy tutaj z administracją samorządową i rządową, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami, dlatego rozumiem poszczególne perspektywy każdego partnera. Europejski Zielony Ład napotyka na różne przeszkody, ale coraz bardziej przebija się do głów decydentów i każdego mieszkańca Ziemi i taką rolę mają pełnić też kursy e-learningowe zamieszczone na platformie Virtual Think Tank https://www.egd4cities.eu/virtual-think-tank.

Jestem adiunktem na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Realizuję projekty krajowe i międzynarodowe, z zarządzania i innych dziedzin, a do tego nieustannie doskonalę swoje kompetencje. Aktywnie uczestniczę w konferencjach, szkoleniach i stażach akademickich oraz w przedsiębiorstwach. Tę zdobytą praktyczną wiedzę używam głównie na uczelni, ale zdarza się że oceniam wnioski dotacyjne czy też wspieram merytorycznie i finansowo startupy. Od ponad 5 lat współorganizuję regionalny konkurs „Organizacja ucząca się” w województwie podlaskim.

EGD4Cities - Virtual Think Tank

Piątek 16/09 - 10:15 - KM22